1. Check out:
1.1
Minste ordreverdi på utleie (fakturabeløp) er 350,- eks mva. Utstyr som leies må plukkes opp ved Highlight sine lokaler på Skedsmokorset i arbeidstid mandag-fredag mellom kl. 12:00 og 16:00 om ikke annet er avtalt. Highlight tar ikke betalt for check out-dagen.

1.2
Ved sending av utleieutstyr står leietaker ansvarlig for å være tilgjengelig i gitt tidsrom for levering. Om ikke annet er avtalt er leietaker ansvarlig for å dekke transportutgiftene. Leietaker kan enten betale transporten direkte eller inkludere dette i totalsummen for utleieprisen som faktureres fra Highlight. Highlight kan organisere transport av utstyr mot et tillegg på 500,- eks mva, pluss transportutgift. Utleieskjema må signeres før utstyr kan sendes. Om kunde bestiller egen transport må kontaktinformasjon og opplysninger på transportfirma eller fraktansvarlig videreformidles til Highlight.

1.3
Highlight er ansvarlig for at utstyr som leies ut er i stand til å tas i bruk umiddelbart etter check out og at utleielisten reflekterer bestilling fra kunde. Leietaker har mulighet til teste og prøve utstyr om vedkommende møter opp i tidsrommet mellom kl. 08:00 og 16:00. Dersom leietaker oppdager feil eller mangler på utstyr må dette varsles til utleier før produktene forlater Highlight sine lokaler. Om ikke annet blir formidlet til utleier tas det høyde for at utleid utstyr holder den kvaliteten som møter generell utleiestandard.

Dersom det oppdages feil eller mangler som forsinker eller skaper et hinder i kundens produksjon skal utleier, i den grad det er mulig, begrense skaden og finne alternative løsninger. Leietaker må signere Highlight sine utleiedokumenter før utstyr forlater Highlight sine lokaler.

2. Check in:
2.1
Innlevering av utleid utstyr må skje ved Highlight sine lokaler, ikke senere enn kl. 09:00 på avtalt dag eller nærmeste virkedag etter siste opptaksdag (punkt 3.4). Utleid utstyr skal innleveres i samme stand som utstyret hadde ved utlevering. Leietaker er pliktig til å opplyse om eventuelle skader som kan ha oppstått under leieperioden. Ved skader på utstyr vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnader dersom dette ikke dekkes av forsikring. Om det mangler utstyr har leietaker én (1) virkedag på å returnere eller informere om status før Highlight iverksetter innkjøp av tilsvarende produkt, om ikke annet avtales. Leietaker vil da bli fakturert kjøpskostnadene som dekker dette dersom forholdene ikke er dekket av forsikring (punkt 3.2).

2.2
Leiekunde blir skriftlig varslet dersom utleid utstyr skal videre til ny kunde eller om det skal brukes i en produksjon tett opptil avtalt innlevering. Om Highlight blir nødt til å kjøpe eller skaffe tilsvarende produkter for å imøtekomme neste produksjon eller leieforhold på grunn av sen innlevering, vil leietaker bli belastet for utgiftene knyttet til dette.

3. Fakturering, forsikring og gebyrer
3.1
Highlight fakturerer for utleie ved innlevering av utstyr, med forfallsdato ti (10) dager etter fakturadato. Highlight forbeholder seg retten til å kreve forhåndsbetaling ved utleie til privatpersoner og i situasjoner hvor kunde ikke har innbetalt utestående innen forfallsdato ved tidligere leieforhold.

3.2
Utstyr som leies ut forsikres under leietiden via Highlight ved at leietaker belastes en forsikringspremie. Premie for forsikring tilsvarer 5% av total leiesum, maksimalt 7 500 kr eks mva. For drone tilsvarer premie 10% av leiesum, maksimalt 15 000 eks mva. For skader som dekkes av forsikringen må leietaker betale en egenandel. Egenandelen er 15 000,- eks mva.

Forsikringen dekker ikke skader/tap som følge av dette:
– Uforsvarlig eller uriktig bruk av utstyr
– Uforsvarlig lagring og plassering av utstyr. Materiell skal plasseres trygt, tørt og «innen rekkevidde» for å eliminere fare for skader påført av vær og støt eller tyveri
– Vannskader som følge av regn, vannsprut eller mistet utstyr i vann
– Oppbevaring i bil uten aktivert tyverialarm
– Oppbevaring av utstyr i bil over natta uten at bil er parkert i låst garasje med aktivert alarm
– Flyving av drone uten lisens
– Ulovlig ferdsel med drone, dvs. flyving uten tillatelse eller ferdsel som bryter med lover og regler bestemt av Luftfartstilsynet

3.3
Ved avbestilling under 24 timer før check out på grunn av forhold som Highlight ikke er direkte ansvarlige for, vil leietaker bli fakturert 50% av total utleiepris i henhold til original avtale.

3.4
Dersom leietaker eller transport ikke ankommer innen kl. 12.00 på check in-dag uten at annet er avtalt vil det forekomme et gebyr på 500,- eks mva fram til kl. 16.00. Etter kl. 16.00 vil det i tillegg komme gebyr på 500,- eks mva per påbegynte time.

3.5
Ved behov for support per telefon innenfor åpningstid (kl. 08:00 – 16:00 mandag – fredag) kan kunde bli fakturert 495,- eks mva. Ved behov for support per telefon utenom åpningstid (kl. 08:00 – 16:00 mandag – fredag samt røde dager) kan kunde bli fakturert 995,- eks mva. Om Highlight må møte opp på location for å utøve support utenfor arbeidstid vil det bli lagt på 995,- eks mva per time support og reisetid samt ev. transportkostnader til den totale leieprisen.

3.6
Ved skade eller tap av utstyr trenger Highlight en skriftlig beskrivelse av årsak ved check in, eller så raskt som mulig etter tilbakelevering. Dette kan gis som mail eller brev og videresendes av oss til respektivt servicesenter hvor produktet blir reparert. Om ikke skriftlig beskrivelse av hendelse er mottatt Highlight innen tre (3) virkedager fra check in, vil kunde bli fakturert 10% av den totale leiekostnaden.

4. Leietakers ansvar
4.1
Leid utstyr skal kun brukes i Norge. Leietaker har ansvar for at leid utstyr til enhver tid oppbevares og behandles på en god og forsvarlig måte. Utstyr eller emballasje som blir møkkete under leieperioden må rengjøres før check in. Dersom Highlight må rengjøre utstyr, kofferter eller bager etter check in, for å opprettholde godkjent tilstandsstatus før neste utleie, kan leietaker bli fakturert i henhold til tid brukt på å rengjøre materiell.

4.2
Leietaker har ansvar for at leid utstyr opereres av kvalifiserte aktører og at utstyret blir brukt i henhold til produktets intensjon. Utstyr skal ikke belastes mer enn hva det er beregnet å håndtere.

4.3
Leietaker må ikke fjerne serienummer, klistremerker, markeringer eller logoer som indikerer hvem som eier utstyret.

4.4
Leietaker må skriftlig bekrefte og godkjenne leieordren før bestillingen blir godkjent i Highligth sine systemer. Eventuelle justeringer i ordren må skje skriftlig for å bli registrert. Muntlige avtaler gir ingen garanti for at endringen blir gjort.

4.5.
Kunden kan ikke fremleie utstyret eller låne det ut til andre, og heller ikke foreta noen andre rettslige disposisjoner (pantsettelse, overdragelse mv). Kunden kan ikke overlate utstyret til tredjepersoner for oppbevaring, med mindre dette skjer med avtalt transport i forbindelse med tilbakelevering til Highlight.

Personvern
Om du er på vår innloggingsside vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personlig informasjon og vil bli slettet når du stenger nettleseren.

Når du logger inn lager vi flere informasjonskapsler for å lagre din inloggingsinformasjon og dine valg av skjermoppsett. Informasjon om innlogging varer i to dager, mens informasjon om skjermoppsett varer i ett år. Dersom du velger “Husk meg” eller tilsvarende, vil innloggingsinformasjon vare i to uker. Dersom du logger ut vil innloggingsinformasjon fjernes.

For brukere som registrerer seg på nettstedet vårt, lagrer vi personlig informasjon de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan når som helst se, redigere eller slette sin personlige informasjon (bortsett fra at de ikke kan endre brukernavnet). Nettstedsadministratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Innhold fra andre nettsider
Denne nettsiden kan vise innebygd innhold (dvs. videoer, bilder, artikler, osv.). Innebygd innhold fra andre nettsider oppfører seg på akkurat samme måte som om besøkeren har besøkt den andre nettsiden.

Disse nettsidene kan samle informasjon om deg, bruke informasjonskapsler, bruke ekstra tredjeparts sporing og monitorere dine interaksjoner med det innebygde innholdet dersom du har en bruker og er logget inn på den nettsiden.

Dine rettigheter
Dersom du har en bruker på dette nettstedet kan du be om en eksportert fil som inneholder all personlig informasjon vi har om deg, inkludert data du har oppgitt. Du kan også be oss fjerne personlig informasjon om deg. Dette inkluderer ikke informasjon vi er pålagt å oppbevare av grunner som administrering, lovverk og sikkerhet.